نشانی: تهران، جاده قدیم قم،بعد از آسایشگاه سالمندان کهریزک، قلعه نوچمن، بلوار گلها، کوچه یاس چهارم، شماره 5

تلفن: ۵۶۵۲۴۱۱۵ – ۵۶۵۲۴۱۱۷ – ۵۶۵۲۴۳۸۴

نمابر: ۵۶۵۲۴۴۴۸

سامانه پیامکی: ۰۲۱۵۶۵۲۴۱۱۵

رایانامه: info[at]yasinws.com

کروکی: